Hữu ích

Điểm IKEA mới đặt cược vào việc quên điện thoại di động vào Giáng sinh

Điểm IKEA mới đặt cược vào việc quên điện thoại di động vào Giáng sinh


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

IKEA / Andres Arranz

Năm nay IKEA, ngoài việc thích thú với đồ trang trí và màu sắc mới cho Giáng sinh, đề xuất một trò chơi, và không theo nghĩa bóng.

Nó thực sự đề xuất rằng chúng tôi phục hồi truyền thống của các trò chơi trên bàn và điện thoại di động biến mất khỏi bàn.

Đối với địa điểm Giáng sinh mới của mình, anh ấy đã tập hợp nhiều gia đình (thực sự) để chứng minh chúng tôi biết ít về nhau như thế nào và điện thoại di động và mạng xã hội đang làm chúng tôi xa cách như thế nào.

Bạn đã sẵn sàng để khóc? Lượt chơi!

IKEA đã rất thành công trong các hộp lưu trữ di động mà nó đề xuất, được tùy chỉnh với các đồ trang trí Giáng sinh. Một trung tâm lý tưởng!

IKEA IKEA