Hữu ích

Một gác mái đa chức năng với một khu vực đọc cao

Một gác mái đa chức năng với một khu vực đọc cao


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Xưởng phim Egue and Mushroom chịu trách nhiệm cải tổ ngôi nhà một gia đình này và lưu lại những điều bất ngờ cho tầng cuối cùng nơi anh tạo ra gác mái đa chức năng, Tổ chức để sử dụng hàng ngày và thưởng thức của gia đình mà còn với các giải pháp cho khách.

Gác mái có một phòng khách để thưởng thức một bộ phim, âm nhạc hoặc một cuốn sách hay. Đáng chú ý nhất là một cấu trúc treo với một mạng lưới phục vụ như một khu vực đọc, từ đó các bản sao nằm ở đầu thư viện được tiếp cận. Ngoài ra, sàn có phòng ngủ dành cho khách, nằm ở vị trí cao và phòng tắm.

Bạn có muốn xem toàn bộ ngôi nhà? Đây là: Một ngôi nhà ba tầng cũ được cải tạo hoàn toàn.