Khác

Làm rèm ruffle

Làm rèm ruffle

Quảng cáo - Đọc dưới đây 1 Làm rèm cửa

Đó là bức màn tuyệt đẹp mà chúng tôi đã làm bằng vải Alpes của KA. Thanh mở rộng của Gallery House.

2 Bước 1

Đối với cửa sổ 120 cm, cắt một mảnh cao 240x260 cm, 30 cm cho viền và một cái khác, 240x45 cm cho tay lái. Chồng chéo và an toàn với các chân.

3 Bước 2

Đối với sự thiên vị, cắt một dải vải đỏ 6x240 cm. Gấp 1 cm mỗi bên, ủi, gấp làm đôi và ủi lại băng.

4 Bước 3

Để gắn vô lăng vào rèm, đặt thiên vị được thực hiện trước đó với các cạnh của vải trùng ở giữa. Bạn có thể vượt qua sắt để giữ nó.

5 Bước 4

Giữ sự thiên vị với các chân; may nó Thực hiện một thiên vị khác để kết thúc bánh xe theo cùng một cách. Khâu viền rèm và gắn nó vào thanh bằng nhíp và dây đeo.